Mycket rymlig

Stabil

Pioner 16 Explorer

Den nya flerbruksbåten ger dig många fördelar

Färger:

Standardfärg

Beställningsfärg

Grundpris:

93,900 SEK

8-10 (CE category C/D DNV-GL Certification)

Beskrivning

Pioner 16 Explorer baseras på 60 års erfarenhet av att tillverka båtar i polyeten. Modern design har kombinerats med smarta lösningar. Du kan välja mellan olika utrustningsalternativ, till exempel bred pulpet, en eller två smala pulpeter med hydraulisk styrning, olika sitslösningar och många praktiska tillbehör.

Båten är lättplanande, har goda sjöegenskaper och är självlänsande. Den är godkänd för motorer på max. 60 hk och har hög fartpotential. Detta är den optimala norsktillverkade sommarstuge-, familje-, vardags- och arbetsbåten.

Detaljer
Vikt 393 kg
Längd 507 cm
Bredd 210 cm
Max antal personer 6 (CE-kategori C DNV GL Certifiering)
Max HK/KW 60/44.8
Rigglängd Lång
Styrkabel 11 fot
Gas/Växelkabel 9 fot
Paket
Special Edition narrow console single

144,900 SEK

Utrustning:
 • Styrpulpet smal
 • Vindruta för smal styrpulpet
 • Vindrutebåge smal
 • Extra sätebox
 • Ryggstöd
 • Sidoräcken för
 • Badstege, av teleskop typ
Advanced Edition narrow console double

189,898 SEK

Utrustning:
 • Styrpulpet smal
 • Passagerarpulpet
 • Vindruta för smal styrpulpet
 • Vindruta passagerarpulpet
 • Vindrutebåge smal
 • Vindrutebåge passagerarpulpet
 • Dynset (för+akter)
 • Extra sätebox
 • Extra sätebox babord
 • Dyna till extra sätebox
 • Dyna till extra sätebox babord
 • Targabåge
 • Ryggstöd
 • Sidoräcken för
 • Badstege, av teleskop typ
Special Edition wide console

149,599 SEK

Utrustning:
 • Styrpulpet bred
 • Vindruta för bred styrpulpet
 • Vindrutebåge bred
 • Extra sätebox bred
 • Ryggstöd
 • Sidoräcken för
 • Badstege, av teleskop typ
Advanced Edition wide console

173,700 SEK

Utrustning:
 • Styrpulpet bred
 • Vindruta för bred styrpulpet
 • Vindrutebåge bred
 • Dynset (för+akter)
 • Extra sätebox bred
 • Dyna till extra sätebox bred
 • Targabåge
 • Ryggstöd
 • Sidoräcken för
 • Badstege, av teleskop typ
Starter Edition narrow console single

125,200 SEK

Utrustning:
 • Styrpulpet smal
 • Vindruta för smal styrpulpet
 • Vindrutebåge smal
 • Badstege, av teleskop typ
Starter Edition wide console

129,900 SEK

Utrustning:
 • Styrpulpet bred
 • Vindruta för bred styrpulpet
 • Vindrutebåge bred
 • Badstege, av teleskop typ

Minimalt underhåll

Båtarna behöver minimalt med underhåll. Detta ger dig som slutanvändare mer tid och ett «enkelt båtliv». Om oturen skulle vara framme och det skulle uppstå en skada på din Pioner, är det inga problem att reparera.

Lång livslängd

Pionerbåtarna tillverkas i ett plastmaterial som innehåller en UV-stabilisator som gör att båten behåller sin färg och materialstyrka länge.

Stabilitet

Utformningen på skrovet ger stabilitet vilket gör det lättare att röra sig i båten men också ta sig i och ur båten. Båtarna har en konstruktion med dubbelt skrov vilket ger mjuk gång, god bärkraft och flytkraft samt trygghet.

Säkerhet

Pioner-modellerna kontrolleras och godkänns av det norska klassningssällskapet Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL) som är en oberoende tredje part. Detta ger Pioner-användaren trygghet och möjligheten att njuta av båtlivet.

Vad våra kunder säger