Båtmodeller

Arbetsbåt

En arbetsbåt är en anpassad båt för yrkesutövning eller näringsverksamhet. Pioner Multi är en mycket robust båt som nyttjas av bland annat polis och räddningstjänst.

Pioner 16 Explorer

Grundpris: 95,900 SEK

Pioner Multi III Pro

Grundpris: 141,900 SEK

Pioner 14 Active Pro

Grundpris: 57,600 SEK

320 Steady by Pioner

Grundpris: 32,900 SEK

400 Steady by Pioner

Grundpris: 53,400 SEK

Praktiska bruksbåtar

Tuffa uppdrag till sjöss kräver en stabil och säker arbetsbåt med gott om plats och förvaring samtidigt som den ska vara lättkörd och smidig.

Arbetsbåtar kan vara patrullbåtar, taxibåtar, fiskebåtar eller fraktbåtar. De används också som sjötransporter för boskap som får och renar. Pioner Multi är mångsidig och stabil och används av dykare och fiskodlare såväl som brandkår och kustbevakning.
En yrkesbåt i trafik måste vara registrerad i Sjöfartsverkets båtregister. Vissa yrkesbåtar som används inom polisen är osänkbara och skottsäkra för att klara skarpa insatser.

Arbetsbåtar kan också kallas yrkesbåtar som omfattas av lagen om fartygssäkerhet vilken bland annat reglerar bemanning, säkerhet och konstruktion för avsedd verksamhet.