Brandsäkra båtturen

En båt har gott om brännbara och lättantändliga material. Förutom drivmedel i kombination med elektrisk utrustning finns många saker som kan orsaka en brand. Motor och fotogenlampor är exempel. Under förutsättning att din båt är försäkrad går det att få ersättning för brandskada men människoliv är oersättliga.

Med bra rutiner och säkerhetstänk går det att förebygga båtbränder. Regelbundna kontroller av slangar, bränslekopplingar och gasolutrustning samt regelmässigt underhåll av elektrisk utrustning är några exempel. Vid tankning är det viktigt att stänga av motorn helt, undvika att röka samtidigt och torka upp allt eventuellt spill av bränsle eller olja. Ta för vana att ha huvudströmmen avstängd när ingen använder båten.

Alla motorbåtar ska vara utrustade med minst en 2 kg pulversläckare. En brandfilt är väldigt bra att ha också.

Är olyckan framme och båten börjar brinna ute på sjön gäller det att inte drabbas av panik.  Vid brand gör så här:

  • Stanna motorn och styr fören mot vinden.
  • Använd pulversläckaren eller brandfilt för att försöka släcka branden.
  • Stäng av alla system för bränsle, gasol och elektricitet.
  • Släck mindre brandhärdar med vatten.
  • Om du inte lyckas släcka branden, ring 112 direkt.
  • Undvik att hoppa i vattnet om du inte svävar i direkt livsfara.
  • Innan ni eventuellt hoppar i vattnet, se till att ALLA har flytvästar och att ni har larmat räddningstjänsten. Ladda gärna hem 112-appen så kan du på enklaste sätt ange din exakta position.
Testa vår båtkonfigurator
Se våra flytvästar