5 REGLER FÖR ENKELT BÅTLIV MED FAMILJEN

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

 

Säkerhet är det viktigaste på sjön, därför har vi gjort en film med regler som alla bör förhålla sig till på sjön.

 

  1. Alla bär flytväst, även på bryggan! 

Läs mer här om hur du ska tänka kring flytväst för barn och vuxna

  1. Ha jämn vikt i båten

En snedbelastad båt försämrar köregenskaperna och därmed säkerheten. 

  1. Dödmansgrepp till motorn 

Kopplas från motorn till flytvästen. Faller du överbord stannar motorn. 

  1. Sitt ner i båten. 

Måste någon stå så är det max en person i taget och man reser sig först när alla sitter ner. 

  1. Nykterhet. 

Alkohol, barn och sjöliv är en dålig kombination och nolltolerans ska vara norm. 

Testa vår båtkonfigurator
Se våra flytvästar