Configurator

Färg none ...
Standardfarge|Standardfärg|Standard colour|Vakioväri|Standardfarbe||Standard colour|||Standard colour|
Bestillingsfarge|Beställningsfärg|Colour ordered|Tilausväri|Bestellfarbe||Colour ordered|||Colour ordered|
Motor none ...
Uten motor|Utan motor|No engine|Ilman moottoria|No engine|No engine|No engine|||No engine|
4 HK med rorkult|4 HK med rorkult|4 HP with tiller|4 HP kahvaohjauksella|4 PS mit Pinne||4 HP with tiller|||4 HP with tiller|
6 HK med rorkult|6 HK med rorkult|6 HP with tiller|6 HV kahvaohjauksella|6 PS mit Pinne||6 HP with tiller|||6 HP with tiller|
8 HK med rorkult|8 HK med rorkult|8 HP with tiller|8 HV kahvaohjauksella|8 PS mit Pinne||8 HP with tiller|||8 HP with tiller|
8 HK for styrekonsoll|8 HK för styrpulpet|8 HP steering console|8 HV Moottori kaukohallintalaitteella|8 HP für Steuerkonsole||8 HP steering console|||8 HP steering console|
Styrning, säten & förvaring none ...
Styrekonsoll|Styrpulpet|Steering console|Ohjauspulpetti|Steuerkonsole||Steering console|||Steering console|
Annan utrustning none ...
No option detected for the component. You need at least one option per component.
Ytterligare tillval none ...
Årer|Åror|Oars|Airot|Ruder||Oars|||Oars|