Pioner deltar som utställare på Skadeplats 2017.

Konferensen är förlagd till Helsingborg Arena, Mellersta Stenbocksgatan 14, 26-27 september och på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs övningsfält, Sabelgatan 8, den 28 september. Vi deltar 27-28 sep. då vi visar vår Pioner Multi som lämpar sig mycket väl för många av räddningstjänstens uppdrag på sjön.

Så här skriver Brandskyddsföreningen om detta event:

”-Temat är hållbart skadeplatsarbete.

Med ett hållbart skadeplatsarbete menar vi hur räddningstjänsten kan förberedas, skyddas och utvecklas för framtidens utmaningar. Begreppet innefattar en vilja att personal inom räddningstjänsten på ett smart sätt ska kunna hjälpa till att minska konsekvenserna av nya bränder och olyckor som kan uppkomma i framtiden.”

Klicka på nedan bild/länk till brandskyddsföreningen, där mer information finns.