SÅ LÄGGER DU TILL MED ANKARE

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Våra bästa tips på hur du lägger till med ankare.

  • Hur ser botten ut?

Innan du kastar i ankaret behöver du ha koll på vilken botten du har under dig och vart båten ska ligga. Båten vill du lägga på en plats där du enkelt kan gå i land och samtidigt har något att förtöja båten i. Ibland får man chansa lite och glida fram och undersöka platsen eller helt enkelt gå i land för att hitta den bästa förtöjningspunkten. Ett träd eller en klippskreva kan vara exempel på bra ställen.

Vilken typ av botten det är kan du se på sjökortet eller i din navigationsapp. Förkortningarna på sjökortet är “s” för sand, “cy” för lera och “m” för gyttja. Alla dessa tre är lämpliga för ankring. Om du vill ta reda på bottendjupet så kan du loda, antingen manuellt eller med ditt ekolod.

  • Hur lång ankarlina behöver man?

Nu är det dags att förbereda ankarlinan. Den bör vara 5-6 gånger så lång som det är djupt där du är. Längden krävs för att få rätt vinkel mot ankaret så att det låser fast i botten som det ska.

Det finns flera olika typer av ankare. I filmen använder vi ett så kallat Bruce-ankare på 7,5kg. Det gräver ner sig snabbt i sand och passar sandiga eller leriga bottnar. Om du har en stenig botten är det bättre att använda ett klassiskt “fishermans anchor” eller stockankare som det kallas på svenska. Tänk på att steniga bottnar ofta tyder på att de är väderutsatta och att det finns risk för att fastna helt med ankaret.

Närmast ankaret bör det sitta några meter kätting. Den lägger sig på botten och det gör att du får ett horisontellt drag i ankaret när båten är förtöjd. Fäst ankarlinan i aktern med en knop- här använder vi ett dubbelslag.

Nu kan vi kasta ankaret. På 3 meters djup har du ca 15 meter ankarlina. Det innebär att du kastar ankaret mer än 15 meter ifrån där båten ska ligga förtöjd. Du kan testa att ankaret fått fäste i botten genom att sakta köra framåt med båten, känn efter att ankaret inte följer med.

  • Förtöj båten!

Gå sedan i land och förtöj båten. Känn efter igen att ankaret inte följer med.

När du lägger till med ankare använder du tre förtöjningspunkter- ankaret och sen var sida av fören.

Kontrollera slutligen att ankarlinan är lagom spänd. Du ska kunna gå i och ur båten men båten ska inte slå i klipporna. För att lyfta upp ankaret behöver du vara rakt ovanför det. Sen är det bara att dra upp det i båten och åka vidare.

Välkommen ut på sjön!

Testa vår båtkonfigurator
Se våra flytvästar