SÅ LÄGGER DU TILL SNYGGT OCH FÖRTÖJER VID EN BRYGGA

Våra tips på hur du lägger till snyggt och förtöjer vid en brygga

  1. Sänk farten genom att lägga motorn i neutral växel. Lossa dödmansgrepp.
  2. Förbered tampar och lägg ut fendrar. Även om din båt är tuff kan fendern skona både bom och brygga. Om du kommer in snett- börja om. Ett generellt tips är att gå in mot bryggan väldigt långsamt. Då hinner du korrigera eller ta emot dig om du riskerar att stöta i. Med en låg fart undviker också ej uppskattade svallvågor vid bryggor och badplatser. Kommer du in från sidan, se till att ta ut svängen ordentligt.
  3. Puffa lätt med gasen genom att växla mellan neutral och lägsta möjliga gas. Glid sedan långsamt in mot bryggan.
  4. Förtöj båten- både i för och akter. “Man ska alltid förtöja för storm” lyder ett gammalt talesätt. Därför är fyra förtöjningspunkter standard.
  5. Knyt upp och stuva undan tampar.
  6. Skruva åt ventilen på bränsletanken.
  7. Glöm inte att hissa upp motorn. Gå i land med ETT bestämt kliv.
  8. Slutligen, det är klokt att låsa din båt även om du har båtplats med grind.

Att förtöja båten på rätt sätt är mycket viktigt annars kan båten slita sig eller skada skrovet. Olika hamnar och bryggor har olika förtöjningsätt och omständigheter som väder och vind påverkar hur du ska förtöja båten.

Vid många bryggor saknas Y-bommar. Då är det vanligt att istället förtöja med hjälp av en boj. I så fall åker du fram till bojen och fäster din aktertamp i den. Har du en karbinhake på tampen så blir den manövern enklare. När du förtöjer mot bojen i aktern och mot var sida om fören. Glöm dock inte att kontrollera att båten inte slår i bryggan eller mot andra båtar. Om den gör det behöver du förkorta tamparna. Det gör du enklast genom att fästa tampen med ytterligare en knop i båten.

 

Testa vår båtkonfigurator
Svårt att hitta båt till familjen?