6 SJÖTERMER ALLA PÅ SJÖN BÖR KUNNA

För ett enkelt båtliv underlättar det att förstå språket på sjön. Vi har listat de sjötermer som kan vara svåra att förstå men som alla bör kunna. Läs mer i artikeln eller se i filmen!

1. Båtens sidor
På sjön undviker vi ”höger” och ”vänster” då dessa ord tolkas olika beroende på vart vi tittar. Istället använder vi begreppen styrbord och babord som är statiska. Står du i båten och tittar framåt i båtens riktning har du ”styrbord” på den högra sidan. ”Babord” har du på båtens vänstra sida. Längst bak på båten kallas för akter och längst fram kallas för fören. Dessa begrepp kan användas oberoende av var du eller andra befinner sig i båten.

2. Fot
Båtens längd anges ofta i fot. En fot motsvarar 30,48 cm. En 14-fots båt är alltså ca 4,27 meter lång. En 30-fotare är dryga 10 meter lång.

3. Fribord
Båtens fribord är den del av båtens utsida som är ovanför vattenlinjen. Fribordet mäts från vattenlinjen till den punkt på båten där den kan ta in vatten.

4. Sjömil
En sjömil motsvarar 1.852 meter. En sjömil kallas också för ”nautisk mil” eller ”distansminut”.

5. Knop
Knop är måttet för hur snabbt du färdas på vattnet. Färdas du i en hastighet av 1 knop rör du dig i en hastighet av 1 sjömil per timme. Grovt räknat motsvarar 1 knop ca. 2 km/h.

6. Lä och lovart
Med dessa termer kan vi beskriva vindens riktning. Begreppen används i förhållande till en referenspunkt. Lovart är den riktning från vilken vinden kommer. Lä är den riktning åt vilken det blåser. Enkelt förklarat, har du vinden i ansiktet tittar du åt lovart och har du vinden i ryggen tittar du åt lä.

Testa vår båtkonfigurator
Svårt att hitta båt till familjen?