4 VÄJNINGSREGLER FÖR MOTORBÅT

Sjötrafik regleras i de internationella sjövägsreglerna. För inre svenska vatten kan Transportstyrelsen göra vissa undantag – för exempelvis fritidsbåtar. Vi på Pioner har tagit fram en film om väjningsregler på sjön alla bör förhålla sig till, detta för allas säkerhet och för ett enkelt båtliv.

1. Undvik alltid kollision
På sjön gäller försiktighetsprincipen. Finns minsta risk för kollision eller om osäkerhet uppstår, gör alltid vad du kan för att undvika en incident.

2. Motorbåtar väjer för alla andra fartyg
Vem som väjer för vem regleras av hur lättmanövrerad den andra båten är. En fungerande motorbåt anses lättmanövrerad och väjer därför för alla andra fartyg. Stora fartyg, exempelvis färjor, anses mer svårmanövrerade. Därför väjer du som mindre motorbåt för dem. I regel väjer alltid motorbåt för segelbåt.

3. Högerregeln på sjön
När motorbåtar möter motorbåtar gäller högerregeln.

4. Upphinnande båt väjer
Hinner du ikapp en annan båt är det alltid du som väjer.

Välkommen ut på sjön!

Testa vår båtkonfigurator
Svårt att hitta båt till familjen?