En miljövänligare båtsäsong

En fritidsbåt ger bra förutsättningar för härliga naturupplevelser och chans till återhämtning ute i naturen. Båtar och människor samsas om vatten och naturområden med fiskar, djurliv och växtlighet. Därför är det viktigt att som båtägare vara med och ta ansvar för vår miljö. Det finns en hel del du kan göra själv för att minska påfrestningarna på naturen, alla insatser räknas!

Det finns över en miljon fritidsbåtar i våra nordiska vatten och under båtsäsongen står de för en ansenlig mängd utsläpp. Det bästa du som båtägare kan göra är att välja en båt som är tillverkad i ett hållbart och återvinningsbart material samt ta hand om och underhålla båten så den får maximal livslängd. Kan du minska buller och utsläpp gör du ytterligare en bra insats för vår gemensamma miljö.

Istället för giftig bottenfärg som skyddar mot alger och påväxt kan du tvätta båten vid upptagning. Tvätta båten i en borsttvätt, över en spolplatta eller för hand. Om du behöver slipa eller använda kemikalier vid rengöring så tänk på att slipdamm och färgrester räknas som farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral. Det går även ha en membranduk vid din båtplats för att skydda botten. Du kan använda ett miljövänligare bränsle och lära dig att köra båten på ett smartare miljöanpassat sätt för att minska bränsleförbrukningen. Håll dig ett par knop under hastighetsbegränsningen och stäng av motorn istället för att köra på tomgång. Försök att köra i en hastighet strax över eller under planingströskeln för jämn förbrukning. Ett byte från 95-oktanig bensin till alkylatbensin kan minska utsläppen med upp till 80%. Bäst för miljön är givetvis en elmotor. I övrigt gäller samma som på land- konsumera inte mer än du behöver, sortera dina sopor och återvinn det som går.

Testa vår båtkonfigurator
Att ta med på båtcamping