Miljövänlig båt

Finns det miljövänliga båtar?

Miljövänliga båtar och diskussionen runt miljöpåverkan av båtlivet har blivit mer och mer aktuell senaste åren. Trenden går åt att hitta alternativa drivmedel och tekniska innovationer som elmotorer och foilande båtar som minimerar friktionen i vattnet.

Andra viktiga faktorer är tillverkningen av båtar och hur de kan återvinnas på bästa sätt. Nya innovationer inom miljövänliga material och system för återvinning är viktiga delar för att skapa miljövänliga båtar. Vilket val av material som båtar byggs i påverkar också hur miljövänlig båten är.

Båtar av plast är lätta och enkla att underhålla. En lätt båt har fördelar som till exempel lägre förbrukning av drivmedel vid användning. Vid tillverkning av plastbåtar går det åt mindre energi än aluminiumbåtar men många äldre plastbåtar är inte återvinningsbara. Under senaste åren har teknikutvecklingen av plastmaterial gått framåt och nu kan också plastbåtar återvinnas.

En båt med aluminiumskrov har fördelarna att vara lätta och tåliga. Vissa delar är också återvinningsbara, aluminium är ett värdefullt material med ett bra återvinningssystem. Nackdelen är att det krävs mycket energi vid tillverkning av aluminiumbåtar.

Livscykeln för båtar är viktig att ta hänsyn till då miljöpåverkan sker under hela båtens liv.
När man köper en båt är det viktigt att ta hänsyn till vad för användningsområde man vill ha båten till.

Båtskrov

Olika skrov påverkar effektiviteten i vattnet och förbrukningen. Till exempel är planande båtar gjorda för att kunna köra snabbt med en lägre energiåtgång. Men det är viktigt att båten ligger över sin planingströskel. En annan variant är båtar med ett halvplanande skrov, dessa är mer energieffektivt men går långsammare.

Är Pioners båtar återvinningsbara?

Alla Pioners nya båtar produceras idag av material som är 100% återvinningsbart. Plasten återanvänds för att bygga nya båtar eller andra produkter. Genom sin unika tillverkningsprocess byggs båtarna i ett stycke och båtarna kräver minimalt med underhåll och får en lång livslängd.

Pioner 11 är anpassad för eldrift, det går att välja olika kapacitet på elmotor beroende på användningsområde. Båtarna är återvinningsbara och en perfekt båt för en kortare transporter eller en fisketur. Läs mer om Pioner 11.

Pioner värnar om miljön och omgivningen. Pioner jobbar med stränga procedurer för hela produktion och har ISO-certifierat kvalitets- och miljöstyrningssystem. Samarbete med Nordic Plastic Recycling ger konsumenten möjlighet till att enkelt återvinna sin båt.

Det finns flera sätt att minska miljöpåverkan vid båtägande och några av de vanligaste är:

  • Håll botten på båten ren.
  • Använd inte giftig bottenfärg.
  • Istället för bottenfärg tvätta båten på stationer eller använd en membranduk vid båtplatsen.
  • Använd rätt bränsle för din motor.
  • Det finns nu både alternativ för diesel och bensin som minskar utsläppen.
  • Använd propellers som är anpassade för din specifika båt och som är i gott skick.
  • Kör båten på ett miljösmart sätt.
  • Håll dig ett par knop under hastighetsbegränsningen och stäng av motorn i stället för att köra på tomgång. Försök att köra i en hastighet strax över eller under planingströskeln för jämn förbrukning.
  • Undvik att använda gamla tvåtaktsmotorer, dessa motorer förbränner endast 70–80 % av bränslet och släpper ut resten i naturen.
  • Elmotorer för kortare turer. Utvecklingen går framåt för elmotorer och för kortare turer eller fiskeäventyr är en ljudlös motor perfekt.