Hållbara transporter

Hållbara transporter på sjön

Idag utgör transporter av personer och varor i Sverige en fjärdedel av energianvändningen.
Fritidsbåtar står för en relativt liten del av totalt utsläpp och energianvändning men ofta befinner sig fritidsbåtar i känsliga miljöer som vikar, sjöar och hav. Därför är det väldigt viktigt att anpassa sina transporter och säkerställa att de är hållbara.

På vattnet sker både transporter av varor och människor i stor utsträckning, detta gör att vi behöver ta hänsyn till hur vi kan göra det på ett mer hållbart och miljövänligt sätt. För att göra transporter på sjön mer hållbara behövs teknisk utveckling av både bränsle, miljöeffektivare motorer och skrov. Vi behöver också ta hänsyn till vad vi släpper ut i vattnet som till exempel bottenfärg och tömning av gråvatten.

Hur kan transporter på sjön bli mer hållbara?

  • Övergång till mer miljövänligt bränsle och utveckling av nya effektivare bränslen.
  • Energieffektiva skrov som minskar förbrukning av drivmedel och ökar effektiviteten för transporter.
  • Elmotorer och alternativa framdrivning.

För fritidsbåtar och mindre båtar, som Pioner tillverkar, är det viktigt att man som brukare funderar på vad man ska använda båten till och anpassa båten efter det.
Ska du till exempel åka kortare sträckor i en skyddad miljö där det går lite sjö är en elmotor ett bra alternativ. Tänk dig att glida fram tyst och smidigt utan att släppa ut avgaser.

Behöver man en båt som ska tåla tuffare sjö, längre avstånd och man vill ska komma upp i en viss hastighet bör man välja en båt med effektivt skrov och en energieffektiv motor med miljövänligare bränsle.

Hållbarhet genom livscykeln:

En båt påverkar miljön under hela sin livslängd, därför är det viktigt att ta hänsyn till hur båten produceras. Används miljövänliga material? Är produktionen energieffektiv? Kan man återvinna båten i slutet av livscykeln?

Pioners båtar är tillverkade av materialet polyetylen, detta är ett återvinningsbart material som är robust och har lång livslängd. Pioner jobbar med NPR (Nordic Plastic Recycling) för att ge kunderna ett enkelt sätt att återvinna sina gamla båtar.

För att minska sina utsläpp vid transporter med fritidsbåtar ska man ta tänka på att köra i den mest ekonomiska farten, skippa full gas! Lär dig mer om hur du kör snålt “eco-driving”.
Ett annat tips är att vid kortare transporter ro eller använd en elmotor.

2019 gjorde transportstyrelsen en undersökning av utsläppen för fritidsbåtar i Sverige. I undersökningen kunde man fastställa att det största miljöproblemen är förenat med båtmotorer. I undersökningen kunde man konstatera att 60% av utsläppen kommer från gamla 2-takts motorer med äldre förgasarteknik. Andelen av gamla 2-takts motorer bland fritidsbåtar utgör bara 18% men de orsakar ändå närmare två tredjedelar av båtarnas utsläpp. Att försöka fasa ur dessa motorer är en viktig del för att skapa mer hållbara transporter.