Vinterförvaring av båten

En bra förvaring av båten under vintern och ett bra underhåll gör din båtsäsong enklare och förlänger båtens livslängd avsevärt. Det behöver inte vara svårt att få till en bra förvaring men det är bra att ha en genomtänkt plan.

När båten är på land är det bästa tillfället att gå igenom hela båten, leta efter skador etc. Det här ger dig chansen att dels upptäcka om det är något som är på väg att gå sönder och dels kan du rengöra och underhålla i förebyggande syfte.

Undersök i tid var du ska vinterförvara din båt och hur du ska göra rent praktiskt för att ta upp den ur vattnet. Många båtklubbar och hamnar har både förvaringsplatser och särskild utrustning för upptagning om du själv inte har det. Det blir ofta köbildning för båtupptagning när de första minusgraderna kommer men om du är väl förberedd behöver du inte använda en dyr sista minuten-lösning.

Oavsett om du ska förvara din båt under tak eller utomhus så är det viktigt att den är säkrad från att blåsa omkull av vindfång eller utsättas för fukt som kan generera mögel. Båten måste tömmas på dynor, textilier och övrig utrustning. Förvara dessa hemma istället där det är torrt och skyddat från stölder. Batteriet ska tas hem och underhållsladdas, det är ett vanligt problem vid sjösättning med dåliga batterier.

Ha som regel att göra en rejäl grovrengöring av hela båten på hösten men du kan spara finputs till våren. Laga skador och slipa där det behövs. Viktigt att alla snäckor och påväxter avlägsnas annars ökar risken för mögelangrepp och skador på skrovet under vintern.
Motorn är en mycket viktig och dyr del av båtens utrustning, se till att den får den omsorg och kärlek som den behöver ha. Ta reda på i tid vad som krävs för den motor du har.
Många försäkringsbolag har omfattande regler för vad som gäller under förvaring av båten för att försäkringen ska gälla för stöld, skador och övrigt. Se till att du har koll på vad som gäller för just dig.
Känner du att det blir för mycket för dig så finns det företag som erbjuder fullservice med upptagning, förvaring i varmhall och underhåll. Använder du en sådan tjänst så är det bara att hämta ut din nyservade och rengjorda båt till våren och sjösätta. Skepp ohoj!

Testa vår båtkonfigurator
Viktiga tips vid vinterförvaring av båt