Ekolod och fiske

Tekniken kommer ifrån naturen och återfinns hos både fladdermöss och delfiner som använder den till att navigera. Vill du komma hem med storfångst efter varje fisketur är det dags att lära sig hur ett ekolod fungerar och hur du läser av fisksökaren, det kan göra hela skillnaden.

Hur fungerar ekolod?

Ett ekolod skickar ut pulserande ljudsignaler i vattnet och när de träffar saker som växtlighet, fiskar, botten eller andra föremål i vattnet så skickas signalen tillbaka till ytan. Eftersom ljud färdas med en bestämd hastighet i vatten så kan ekolodet räkna ut hur lång tid det tar för ljudet att färdas ner, studsa mot föremålet och komma tillbaka. Med hjälp av mätningarna kan man få reda på hur djupt det är samt lite information om föremålen i vattnet. Ekolodet mäter också styrkan på returpulsen, ju starkare desto hårdare föremål. Detta är mycket användbart för att läsa av bottenstrukturen vilket är till stor hjälp för att hitta just den typ av fisk du letar efter.

Ekolod skannar i koner och inte i linjer, därför behöver man ta hänsyn till det när man tolkar informationen på skärmen. En fisk som verkar stå rakt under båten på skärmen kanske i själva verket befinner sig en bit ifrån beroende på djupet. Desto djupare vatten, desto större blir konen. De flesta ekolod kan reglera ljudvågornas räckvidd vilket är bra att ha koll på då de är mer eller mindre effektiva beroende på omständigheterna. Scanning med bred stråle lämpar sig bäst för att upptäcka fiskarna, ett byte till smalare stråle visar mer exakt vart fisken står men söker av ett mycket mindre område.

Hur ser man fisk på ekolod?

Vill du försöka uppskatta fiskens storlek genom att titta på ekolodet så tänk vertikalt istället för horisontellt. Fisken kommer synas som en båge på skärmen men en lång båge berättar mest troligt att fisken finns i “konen” och att den är ganska stilla men inget om dess längd. Om linjen däremot är tjock kan du räkna med en större fisk.

Om du lär dig att bearbeta den rådata som ekolodet ger dig på skärmen såsom linjer, bågar och rullningar så kommer du i sinom tid bli duktig på att hitta de områden och fiskar du är ute efter.

Testa vår båtkonfigurator
Behöver du hjälp att välja ekolod?