Självläns

Självläns

För att slippa ösa eller pumpa ut vattnet så har en del båtar en självdränerande funktion.